Цени

Доверете се на професионалистите


Счетоводни услуги


Посочените цени са с ДДС


 Фирма занимаваща се само с услугиФирма занимаваща се с търговияФирма занимаваща се с търговия и услугиВзимане и носене на документи от адрес на клиента
Нерегистриран по ЗДДС до 40док.месечно90,00120,00140,0024,00
Нерегистриран по ЗДДС от 41 до 70 док.месечно100,00140,00180,0024,00
Нерегистриран по ЗДДС от 71 до 100 док.месечно120,00160,00200,0024,00
Нерегистриран по ЗДДС над 100 док.месечноПо договарянеПо договарянеПо договаряне24,00
Регистриран по ЗДДС до 20 док.месечно120,00240,00260,0024,00
Регистриран по ЗДДС от 21 до 50 док.месечно240,00330,00330,0024,00
Регистриран по ЗДДС от 51 до 100 док.месечно280,00360,00360,0024,00
Регистриран по ЗДДС над 100 док.месечно290,00По договарянеПо договаряне24,00

Цените са при персонал (тд , гд , дук и самоос.лице) до 5 човека. При по-голям брой се прави следното увеличение:

6-10 души +60,00 лв.

11-20 души + 92,00лв.

21-50 души +104,00 лв.

Над 50 души + мин.210,00 лв – по договаряне


Цените включват до един брой банкова сметка в лева .

При повече от 1 сметка се добавя следното увеличение :

За втора сметка +80,00 лв. ,за всяка следваща 30,00 лв.

При наличие на пост терминално устройство +120,00 лв.


Услуга склад -движение на стоково материални запаси е отделна услуга и се договаря индивидуално .


Цените на услуги за фирми с: чуждо участие , търговия с автомобили и други стоки втора употреба ,туристически услуги, строителство, търговия с финансови инструменти ,фондации , транспорт, производство и други са с 50% увеличение подари специфичност на обработването.


Посочените цени се отнасят за фирми с оборот до 50000,00

Увеличение на стандартната месечна такса при оборот над 50000,00 :

-50000,01 до 100000,00 +240,00лв

-100000,01 до 200000,00+480,00лв

-200000,01 до 300000,00+600,00 лв.

Над 300000,00 +1200,00 лвДопълнителни такси :


1.Годишно приключване -1 месечно възнаграждение

2.Междинни отчети (за кандидатстване по банков заеми или лизинг,други) 180,00 лв.

3.Проверка НОИ , ИТ не по-малко от 240,00 лв.

4.Проверка /Ревизия от НАП- за всяка календарна година по 1 месечно възнаграждение ,но не по-малко от 120,00 лв. за подготовка на документи .При ангажимент с проверяващите лица по 15,00 лв. на час.

5.Проверки по възстановяване ДДС, осигуровки или други данъци -10% от сумата ,но не по-малко от 240,00 лв.

6.Регистрация по ЗДДС на фирма без дейност 120,00 лв. ,на фирма с дейност 240,00 лв.

7.Обработка на стари периоди -50% от месечното възнаграждение.

8.Зареждане на данни модул ТРЗ 18,00 лв. на човек.; завеждане на начални салда 50% от месечната такса ,но не по – малко от 120,00 лв.

9.При регистрация по системата ИНТРАСТАТ се добавят следните стойности към цената:

До 2 придобивания / изпращания на месец -24,00 лв.

От 2 до 5 придобивания / изпращания на месец -48,00лв.

От 6 до 20 придобивания / изпращания на месец -72,00 лв.

Над 20 придобивания / изпращания на месец 72,00 лв. + 6,00 лв. за всеки ред над 20.Такси извън абонаментите :

1.Годишно приключване на юридически / физически лица -подаване на ГФО и ГДД:

А) до 50 документа -200,00 лв. (юридически лица)

Б) над 100 документа – от 300,00 лв. (юридически лица)

В) физически лица 60,00 лв. до 2 приложения +6,00 лв. за всяко следващо

2.Подаване на ГФО в АВ – 150,00лв./включва държавна такса/

3.Предоставяне на данъчен адрес 150,00 лв.

HR – човешки ресурси


Цените се определят индивидуално чрез запитване .

Възможност за лизингов персонал/наем/.

Изпратете запитване чрез чата в долния десен ъгъл, нашата форма за контакти или имейл.

/посочва се дейността на дружеството , работно време ,длъжност ,период ,възнаграждение/


ПРАВНИ УСЛУГИ


А) Регистрация на фирма ET, ЕООД или ООД

ОБЩО: 400.00 лв -включва държавни такси , нотариални такси ,изготвяне на документи ,откриване на набирателна сметка и адвокатски хонорар

Б) Вписване на промени в ООД и ЕООД

-ОБЩО: 300,00лв. включва -промяна на адрес,капитал,управител, покупко – продажба на дялове ,апорт на вноска ,покупко – продажба на фирми

Изпратете запитване чрез чата в долния десен ъгъл, нашата форма за контакти или имейл.

Д) консултации след предварително уговорен час:60,00лв. на час

Трудова медицина

Пакетни услуги : Оценка на риска , Оценка на работното място, Договор за обслужване със СТМ.

Изпратете запитване чрез чата в долния десен ъгъл, нашата форма за контакти или имейл.

/посочва се дейността на дружеството ,брой обекти и персонал /

Документ е всяка една приходна и разходна фактура , дебитно и кредитно известие, банкова операция.


Всички посочени цени са с ДДС в лева и са ориентировъчни.


Цените на счетоводни услуги се договарят поотделно спрямо всеки клиент .


Дружеството си запазва правото да сключва договори и да извършва услуги на различни от горе посочените цени.

Наши партньори


thin

За всякакви допълнителни въпроси може да се свържете с нас на посочения телефонен номер!

0888 800 656